Perkhidmatan penterjemahan

Home > Trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn cầu > Dịch vụ phiên dịch

DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH

Trung tâm hợp tác và quan hệ quốc tế cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ cho các bệnh nhân quốc tế đến với chúng tôi.

Vui lòng liên hệ: 053-200-2043 đối với dịch vụ biên phiên dịch.

Dịch vụ ngôn ngữ hiện có: Tiếng Anh , Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga Tiếng Nhật, Tiếng Việt Nam
Waktu Giờ hành chính các ngày trong tuần Giờ hành chính các ngày trong tuần Giờ hành chính các ngày trong tuần
Bệnh nhân đặt yêu cầu hiệu lực ngay khi có yêu hiệu lực ngay khi có yêu Bệnh nhân đặt yêu cầu: Đặt trước 2/3 ngày với
go top