Maklumat Pembayaran

Home > Trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn cầu > Thông tin thanh toán

Dịch vụ cấp cứu

Thanh toán dịch vụ cấp cứu được thực hiện ngay tại quầy thanh toán khu vực cấp cứu.

Bệnh nhân nội trú

Trước khi xuất viện, bệnh nhân hoặc người giám hộ cam kết bảo lãnh về tổng số tiền cho dịch vụ y tế của bệnh nhân. Cam kết này được ký trước khi xuất viện.

Thanh toán cho thời gian nằm viện phải được thực hiện trước hoặc trong ngày xuất viện. Phòng thanh toán cho bệnh nhân nằm ở hành lang của bệnh viện.

go top