nilai-nilai teras

Home > Trung tâm Hợp tác & Quan hệ quốc tế > Giá trị cốt lõi

CICR cam kết tất cả điều chúng tôi làm sẽ phản ánh các giá trị cốt lõi sau đây

  • Các tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất, sự xuất sắc trong học tập, đạo đức, liêm chính, và tinh thần trách nhiệm cá nhân.
  • Sự kết hợp hỗ trợ học tập và làm việc giữa giảng viên, nhân viên và tình nguyện viên, nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu giữa các chuyên gia.
  • Một môi trường thân thiện, nơi mọi người được đối xử bình đẳng và tôn trọng.
  • Sự tin cậy và đoàn kết trong mối quan hệ của chúng tôi.
  • Một môi trường làm việc đáng mong ước, nơi nhân tài phát triển mạnh.
  • Một cộng đồng học tập gắn kết và đa dạng mà mọi người nuôi dưỡng niềm đam mê học tập trong suốt cuộc đời.
go top