Kenyataan misi

Home > Trung tâm Hợp tác & Quan hệ quốc tế > Sứ mệnh

Trung tâm Hợp tác và quan hệ Quốc tế của Trung tâm Y tế Đại học Quốc gia Kyungpook chuyên trách thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển các mối quan hệ toàn cầu trong đào tạo, thực hành lâm sàng, nghiên cứu và gắn kết cộng đồng cho bệnh nhân, gia đình và nhân viên y tế.

go top