Video PR

Home > Giới thiệu về KNUMC > Video PR
  ▶ Một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh ở nhiệt độ 36.5 C,
      365 ngày trong một năm. ◀


  Người dân được cung cấp dịch vụ y tế cho sức khỏe trong cả 365 ngày, ý nghĩa của 36.5C - trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook tượng trưng cho nhiệt độ cơ thể bình thường của con người. Và cũng là cung cấp các dịch vụ y tế công cộng tốt nhất cho cuộc sống khỏe mạnh của người dân. 36.5C cũng có nghĩa là sự tin tưởng của cộng đồng - sứ mệnh của bệnh viện.

  ▶ Trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook. ◀

  Thế kỷ trước, như một người anh lớn của ngành công nghiệp y tế khu vực Daegu Kyungbuk, Trung tâm y tế đại học Quốc gia Kyungpook, với đội ngũ nhân viên lành nghề, đã cung cấp dịch vụ y tế rất lớn. Hiện nay, với những nhân viên xuất sắc, bệnh viện đã mở một bệnh viện khác ở Hakjang dong, thành phố Daegu, trở thành địa điểm y tế hấp dẫn cho du khách về truyền thống và y học nhân loại, bệnh viện ung thư tốt nhất.

  ▶Nền tảng ◀

  Ngày 03 tháng 01 năm 2011, dịch vụ đã được triển khai, và ngày 25 Tháng 3, Trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook đã mở cửa khai trương và bắt đầu viết một trang sử mới cho nền y tế của khu vực Daegu và Kyungbuk.

  Trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook
  ; So với các bệnh viện chính ở Bệnh viện Samdukdong, Kyungpook không có khoa phòng, chức năng truyền thống và các dịch vụ y tế công cộng như bệnh viện quốc gia.
   ; Cần xây dựng một bệnh viện chuyên nghiệp để đáp ứng điều trị ung thư ngày càng gia tăng cho cộng đồng và người cao tuổi.
   ; Để đáp ứng nhu cầu gia tăng của giáo dục y tế và nghiên cứu đổi mới nền y tế.
   ;Thiết lập hệ thống quản lý ung thư quốc gia như các bệnh viện chuyên khoa ung thư và để kiểm soát phòng ngừa, điều trị và phục hồi chức năng cho người cao tuổi.
  ;Là bệnh viện đại học quốc gia tốt nhất, được thành lập dành riêng cho đào tạo và nghiên cứu y tế.

  ▶ Điểm chính ◀

  Vào tháng 01 năm 2005, Trung tâm Y tế Đại học Quốc gia Kyungpook đã được Bộ giáo dục khoa học và Công nghệ phê duyệt xây dựng. Trong tháng 10 và tháng 12, Bộ Y tế và Phúc lợi chỉ định bệnh viện là Trung tâm ung thư và Trung tâm y tế sức khỏe khu vực Daegu- Kyungbuk cho người cao tuổi. Việc xây dựng được bắt đầu vào tháng 03 năm 2007.
  Trong tháng 11 năm 2010, hoàn thành xây dựng sau 3 năm và chuẩn bị mở cửa. Ngày 03 tháng 02 năm 2011 đã khai trương, trở thành hi vọng mới trong việc điều trị ung thư.

  ▶ Sự phát triển của bệnh viện đến nay ◀

  Đặt ở Hakjukdong Buk-ku Metropolitan, thành phố Daegu, với diện tích 81.000 m2, trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook bao gồm
  Bệnh viện đại học quốc gia Kyungpook - Phân khu thứ 2 - trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook.

  Daegu và Kyungpook là trung tâm ung thư địa phương thực hiện sứ mệnh cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng của chính phủ.

  Trung tâm y tế sức khỏe cho người cao tuổi để hỗ trợ phòng chống, điều trị và phục hồi chức năng cho người cao niên tại địa phương.

  Bệnh viện được trang bị 21 phòng tư vấn, 514 phòng điều trị, các thiết bị và phương tiện y tế tiên tiến nhất. Bao gồm cả bệnh viện Nhi, dự án được lên kế hoạch hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2012. Đây là một ưu thế cạnh tranh để thực hiện một bước nhảy vọt trở thành tổ chức y tế công đồng tốt nhất, dẫn đầu nhanh nhất và cung cấp dịch vụ điều trị y tế nhanh chóng chính xác nhất.

  Tại đây, chúng tôi đặt bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu! Chúng tôi đối với bệnh nhân như người thân trong gia đình!

  Kết hợp sự kế thừa công nghệ y tế và phát triển CNTT, bệnh viện luôn coi đó là mục tiêu trong tương lai.

  Trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook có đầy đủ phương tiện hiện đại, kết hợp chăm sóc y tế cộng đồng thân thiện và khoa học hiện đại như các tổ chức y tế toàn cầu khác. Chúng tôi cam kết sẽ có một bước nhảy vọt thứ hai để trở thành trung tâm y tế thành phố Dae-gu và toàn cầu.

  Trong năm 2011, , chúng tôi đóng góp vai trò và chức năng cho dịch vụ y tế cộng đồng và đặt mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên ngành ung thư với 80% chức năng của các khoa phòng.

  Trong năm 2011, chúng tôi đạt mục tiêu với 90% các khoa phòng. Với việc thực hiện nghiên cứu y học mới, phòng khám thưc nghiệm, và đa dạng hoá ngành công nghiệp y tế, chúng tôi sẽ thực hiện những bước nhảy vọt lớn nhất của quốc gia với các bệnh viện ung thư hàng đầu.

  Tổ chức y tế điều trị tốt nhất và sự tin tưởng từ các bệnh nhân!

  Tổ chức nghiên cứu y học và tập trung cuộc sống.

  Tổ chức giáo dục hàng đầu về nghiên cứu y tế và đào tạo những tài năng phát triển!

  Trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook, mặt trời cho nghiên cứu y học và giáo dục mới nhất của quốc gia!

  Các thách thức để trở thành tổ chức y tế đẳng cấp, bắt đầu!

  Một trái tim ấm áp, 36.5C - 365 ngày mạnh khỏe.
  Trung tâm y tế đại học quốc gia Kyungpook.


go top